Pravidla soutěže k programu Ochrana lesa


Pravidla:
 1. Žáci, kteří se zúčastnili vzdělávacího programu Hoblinkovy dílničky Ochrany lesa, mohou prostřednictvím internetových stránek www.hoblinkovadilnicka.cz zasílat fotografie svého výrobku ježka zhotoveného při programu.
 2. Každé dítě se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
 3. Na fotografii bude zobrazen pouze jeden ježek.
 4. Účastník může zaslat fotografii pouze svého vlastního výrobku.
 5. Účastník zašle jen jednu fotografii. V případě zaslání několika fotografií, bude považována za soutěžní fotografie zaslaná jako první.
 6. Soutěžní kolo je vždy to školní pololetí, v kterém byl program Ochrana lesa uskutečněn. Letní prázdniny se připojují k druhému školnímu pololetí. Tj. uzávěrka pro 1. školní pololetí je vždy 31.1. a pro 2. školní pololetí 31.8.
 7. Výherci soutěže budou zveřejněni na stránkách www.hoblinkovadilnicka.cz a škola výherců bude o výhře informována prostřednictvím školního e-mailu do 14 dnů od uzávěrky kola.
 8. Výhru je možné uplatnit maximálně do 12. měsíců od zveřejnění výsledků. Po této době zaniká nárok na výhru.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie, které nejsou v souladu s pravidly soutěže.
 10. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 11. Slevy se nesčítají.
Výhry:

Vyhrávají v každém pololetí dva ježci. Jeden nejnápaditější – vybraný porotou Hoblinkovy dílničky a druhý ponechán Osudu Štěstěny – náhodně vylosován.

Ceny:

Pro dítě vítězného ježka (nejnápaditějšího i z Osudu Štěstěny) je následný vzdělávací program Hoblinkovy dílničky zcela zdarma, pro jeho třídu sleva 10% a pro celou jeho školu (MŠ či 1. – 6. ročník ZŠ) sleva 5% z následného libovolně zvoleného vzdělávacího programu Hoblinkovy dílničky.