Hoblinkova dílnička na kolečkách zítra může přijet i k Vám

     S naším technicko-výtvarným vzdělávacím programem navštěvujeme školy, školky, mateřská centra a organizace. Přijedeme také za rodiči a jejich dětmi, když utvoří skupinu a zabezpečí vhodné prostory. V programu trvajícím běžně kolem 70 minut seznámíme děti s opracováním dřeva, přivezeme s sebou drobné dřevoobráběcí stroje a nářadí, které si všichni prohlédnou v akci a sami vyzkouší. Zapojíme Vaše děti do hry, která jim přinese zábavu i poučení.
     Co se malí technici během programu naučí, v závěru využijí pro vlastní výrobu své dřevěné hračky, kterou si odnesou domů. Myšlenka Hoblinkovy dílničky je založena na tvůrčím hraní a smyslovém prožitku. Hra a práce v kolektivu s vrstevníky či s rodiči přináší dětem potěšení, které ovšem není jen redukováno na pouhé hraní, ale prokazatelně napomáhá dětem k jejich správnému rozvoji motoriky, vnímání prostoru, řešení vzorců a funguje mimo jiné jako příprava dětí pro první roky ve škole, a v programu pro školní děti klademe důraz na již získané dovednosti, jež dále rozvíjíme. Program upravujeme podle věku, schopností a počtu účastníků.

Věčné téma FIXY

Píši „věčné téma“, protože ve své práci často narážím na dotazy fix v dílně. Z toho důvodu se chci zde obsáhleji věnovat tomuto tématu. Jako výtvarnice nejsem vůbec zastáncem fixů, ale přemýšlejte se mnou. K rozvoji dětské duše neodmyslitelně patří barvy, a to především barvy pestré a výrazné, což mořidla ani pastelky na dřevě nesplňují. Ponechání přírodního materiálu mají v oblibě dospělí, protože jsou přesyceni civilizací, neuspokojuje to však děti. Nehledě na to, že bychom jim sebrali dost podstatnou část práce - vymyslet vzor či nějak výtvarně pojmout plochu a barevně se vyjádřit. Je to obtížný úkol, zkuste si jej. Dostanete se zákonitě před otázku „co tam nakreslit“. Takže neberme dětem zkušenost s vyřešením tohoto problému. Z dalších výtvarných prostředků nám zbývají barvy nanášené štětcem, ať už temperové barvy, akrylátové barvy apod. Když odmyslím časový problém se zasycháním jednotlivých vrstev barev, tak největší úskalí na drobném dřevěném výrobku je tloušťka štětce. Děti v tomto věku nejsou schopné vést podle svých představ např. tenkou souvislou linku štětcem a napojovat tuto linku z důvodu přerušování pro opětovné namáčení štětce do barvy. Vizi mají, ale sebe tenčí štětec jim ji neumožní zrealizovat. Jsou pak ze svého snažení zklamané. Práce se míjí účinkem. Fix dělá tenkou souvislou stopu, je dostatečně barevně výrazný, ponechává však i prosvítat léta na dřevě. Ihned zasychá. Snadno se drží. Pro naši práci v dílničce splňuje všechny výše uvedené nároky, ideální prostředek. A kdo má doma možnost a čas a chce si svůj výrobek vylepšit, nic nebrání tomu, aby byl fixový vzor brán jen za rozkreslený podklad a přetřít výrobek jednotlivými vrstvami barev. Jestli máte vyzkoušený jiný vhodný výtvarný prostředek na dřevo než fixy, který bychom mohli použít pro naši specifickou práci, budu velice ráda, když mi dáte vědět.
Objednávky:   Ing. arch. Lada Cejhonová
    tel.: +420 607 176 177
    e-mail: hoblinkovadilnicka@seznam.cz

Zavřít okno